دیدن نقاطی بصورت مگس پران یا جرقه


دیدن نقاطی بصورت مگس پران یا جرقه


اغلب موارد مگس پران طبیعی هستند . علت مگس پران اعلب به علت پروتئین و یا بافتهایی است که در بافت شفاف پشت عدسی چشم یعنی زجاجیه گیر افتاده اند .


با افزایش سن ، زجاجیه آبکی تر شده و این رشته ها و شکل های نخ مانند در زجاجیه راحت تر جابجا شده و به همین دلیل بیشتر مقابل دید احساس میشوند . علاوه بر این ، زجاجیه ممکن است از شبکیه مجاور خود جدا شده و مگس پران بیشتری ایجاد کند .
توجه داشته باشید اگر مگس پران با جرقه همراه باشد ، موضوع جدی تری بوده و ممکن است هشداری برای کندگی شبکیه باشد .
به عنوان یک اصل کلی ، اگر فقط چند نقطه ، چند حالت نخ مانند و یا آت و اشغال هایی مقابل دید شما می اید که با خستگی شما ارتباط داشته و در شرایط نوری مختلف رفت و آمد دارد ، چندان اهمیتی نداشته و نرمال محسوب میشود . امااگر ناگهان جرقه های نورانی ، ابری از مگس پران ، و یا حالت پرده مانندی مقابل دید شما می آید ، بهتر است به پزشک خود و یا اورژانس مراجعه نمایید . پزشک مردمک شما را با ریختن قطره مخصوص باز نموده و بدقت ته چشم شما را میبیند تا از عدم وجود مسائل مخاطره آمیزی مثل کند گی شبکیه و یا سوراخ شدن شبکیه مطمئن شود .
اغلب کندگی های شبکیه اگر بموقع تشخیص داده شوند قابل درمان خواهند بود . ولی اگر در تشخیص کندگی شبکیه تاخیری صورت گیرد ممکن است به از دست رفتن دید ویا حتی نابینایی منجر گردد .
راهکار: اغلب موارد جداشدن زجاجیه تنها به بروز مگس پران منجر شده و تنها لازم است تحت نظر قرار گیرند . اما شما متوجه نمیشوید که ایا جداشدن زجاجیه و یا مسئله جدی تری یعنی جداشدن شبکیه اتقاق افتاده است . به همین دلیل لازم است توسط پزشک ویزیت شوید .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است