درمان بلفاریت (بخش دوم)


درمان بلفاریت (بخش دوم)


رعایت بهدااشت پلک ها باعث بهبود علایم بلفاریت میشود


همینطور چنانچه گفته شد ، بعضی پزشکان مکمل های غذایی دیگری مثل اسید های چرب امگا -٣ را نیز توصیه میکنند تا کمکی برای غدد روغنی لبه پلک باشد .
از انجایی که بلفاریت در بسیاری مواقع با خشکی چشم نیز همراه است بعضی پزشکان داروهای بدون نسخه مثل قطره اشک مصنوعی و یا داروهای مشابه انرا توصیه میکنند .
در موارد شدید خشکی چشم ، بویژه اگر بلفاریت مهمی نیز همراه آان نباشد ، گاه گذاشتن پلاگ های پونکتوم ( بستن سوراخ های ریز لبه گوشه داخلی پلک ) میتواند از تخلیه بیشتر اشک جلوگیری نموده وبا نرم کردن بیشتر سطح بیشتر چشم به رفع علائم کمک کند .

تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است