آیا می توانم در صورت داشتن آب مروارید جراحی لیزیک انجام دهم ؟

 

جراحی لیزیک ، آب مروارید را درمان نمی کند. همچنین اکثر بیماران مبتلا به آب مروارید در طول زمان بدتر می شوند و نیاز به جراحی آب مروارید خواهند داشت . به همین علت ، لیزک برای افراد مبتلا به آب مروارید توصیه نمی شود.

اما استثنائاتی نیز برای این قانون وجود دارد. اگر شما مبتلا به آب مروارید مادرزادی خفیف هستید که در حال رشد نمیباشد و بینایی شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد، ممکن است امکان انجام لیزیک وجود داشته باشد .

این موضوع بستگی به اندازه و ثبات آب مروارید دارد، آب مروارید مادرزادی توسط عینک های نزدیک بینی ، دوربینی و یا آستیگماتیسم تصحیح می گردند. پزشک می تواند به رغم داشتن آب مروارید مادرزادی یا سایر آب مروارید های خفیف و پایدار به شما در مورد اینکه آیا دارای شرایط انجام لیزیک هستید یا خیر کمک نماید.

اگر آب مروارید مرتبط با سن شما مرتبا با گذشت زمان وخیم تر می شود، میتوانید جراحی نمایید ، جراح می تواند خطاهای انکساری و پیرچشمی را همزمان با درمان آب مروارید ، با لنزهای داخلی چشم (IOL) تصحیح نمایند.تعیین وقت مشاوره رایگان

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.