آیا جراحی آب مروارید بینایی شبانه من را بهبود می بخشد؟


بله ، تقریبا همیشه جراحی آب مرواریدبینایی شبانه را جهت انجام رانندگی، راه رفتن و فعالیت های دیگر در نور کم بهبود می بخشد.
یکی از اولین علائم آب مروارید، از دست دادن حساسیت کنتراست بینایی است که بیشتر در نور کم مشخص میگردد. همانطور که آب مروارید با گذشت زمان بدتر می شود، نشانه های مشکلات بینایی دید در شب ، که مهمترین آنها حساسیت به نور و هاله بینی دور چراغ ها میباشند ، نمایان خواهند شد.
از بین بردن آب مروارید و جایگزینی آن با یک لنز داخل چشمی (IOL) به طور معمول در بهبود بینایی، وضوح بینایی و کیفیت بینایی موثر خواهد بود. بسیاری از افراد ، برای انجام فعالیت هایی مانند رانندگی در شب این موضوع را تجربه نموده اند.
اگر بعد از جراحی آب مروارید، عیوب انکساری جزئی در چشم باقی بماند، ممکن است بتوانید بینایی شبانه خود را با استفاده از عینک بهبود ببخشید. اگراز عینک برای رانندگی در شب استفاده مینمایید ، میتوانید از پوشش ضد انعکاسی روی لنزها ، برای بینایی بهتر و راحت تر استفاده نمایید.تعیین وقت مشاوره رایگان

دیدگاه ها بسته شده است