لیزیک و آستیگماتیسم

آیا لیزیک می تواند آستیگماتیسم را درمان نماید؟

 

بله ، در اغلب موارد، لیزیک می تواند آستیگماتیسم را کاملا تصحیح نماید و اثر دائمی بر روی چشم ها داشته باشد.

آستیگماتیسم مشکل بینایی رایجی است. علیرغم نام گذاری تا حدودی نگران کننده آن ، آستیگماتیسم یک نوع بیماری برای چشم محسوب نمیشود، این مشکل به سادگی یکی از عیوب انکساری ، مانند نزدیک بینی و دوربینی است و می توان آن را با عینک ، لنز و جراحی لیزیک درمان نمود.

به طور معمول آستیگماتیسم توسط سطح جلویی چشم (قرنیه) ایجاد می شود و دارای شکل نامتقارن است. تقارن که اغلب برای توصیف آن استفاده می شود ، این است که قرنیه به شکل بیضی شکل گرفته است ، و نه حالت گرد. به طور مثال درآستیگماتیسم شکل قرنیه مانند یک تخم مرغ یا پشت قاشق است، نه مانند یک توپ پینگ پنگ.

لیزر فوق العاده دقیقی که برای جراحی لیزیک استفاده می شود ، می تواند برای تغییر شکل قرنیه مفید باشد به طوری که سطح جلویی چشم را متقارن مینماید که در نتیجه باعث از بین بردن مشکلات بینایی ناشی از آستیگماتیسم میگردد. به طور معمول آستیگماتیسم بیش از3D بزرگ نمی شود و می تواند به طور کامل با انجام لیزیک تصحیح گردد.

حتی اندازه های بیشتری از آستیگماتیسم را نیز می توان با لیزیک درمان نمود ، هرچند این احتمال را افزایش می دهد که نیاز به جراحی مجدد لیزیک خواهد بود.اگر میزان آستیگماتیسم شما شدید است ، بسته به روش جراح لیزیک و یا مرکز جراحی که انتخاب می کنید ، ممکن است بر نتایج عمل جراحی لیزیک شما تاثیر بگذارد، اگر این طور باشد ، در طول معاینه قبل از جراحی ، این مورد با شما مطرح خواهد شد.تعیین وقت مشاوره رایگان

پرسش و پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.